Subteneblo por junuloj

Ekzistas eblo de financa subteno (danke al ESF) al junaj nepagipovaj partoprenantoj en partopreno de KAEST! Eblas kovri aliĝkotizon kaj tranokton por 6 gejunuloj – la sola kondiĉo estas, ke la subtenita junulo devas prelegi pri sia fako/studo/hobio dum la aranĝo. Pri la emo/bezono esti subtenita bv. mencii en la aliĝilo, en parto “Aliaj informoj” aŭ skribu al kaest@ikso.net.